May 27, 2024

EPTUS & IQLA S1

 

Waktu Ujian

Ujian EPTUS dan IQLA S1 dilaksanakan setiap hari kamis minggu kedua dan keempat setiap bulannya.